Ingeborg Grinde 2018-08-31 22:39:28

Påmelding til Hopp & Sprett Bygstad 2020/2021

 

Hopp og sprett er for alle barn føydde etter 2017. Aktiviteten føregår i gymsalen på Bygstad skule. I gymsalen setter foreldre i fellesskap opp forskjelleg utstyr til ei hinderløype, og så hoppar og sprett ungane slik dei vil, gjerne i lag med ein føresett :) Vi avsluttar med ein felles aktivitet. 

 

Sesongen er frå veke 42/2020 til veke 12/ 2021 (påske).

 

Treningstider er mandagar 17:30 – 18.30 i partalsveker

 

Alle born må ha fylgje av ein voksen!

 

Deltakaravgift:           kr. 150,-

 

Kontaktperson:

Per Jarle Smaamo

pjsmaamo@hotmail.com

48164422

 

Hugs dette i påmeldinga:

 

Fornamn og etternamn til barnet

Fødselsdato

Adresse

Namn + mobilnr. føresett 1

E-post føresett 1 (blir brukt til registrering i Gaular IL)

Namn + mobilnr. føresett 2

E-post føresett 2 (om ynskjeleg med informasjon til to e-postadresser)

 

Bindande påmelding innan: SØNDAG 20.09.20

 

Påmelding sendast på e-post til:

 

pjsmaamo@hotmail.com

 

Aktivitetsplan for Hopp & Sprett blir sendt til dei påmelde før oppstart!