Ingeborg Grinde 2018-08-31 22:42:11

Påmelding til Hopp & Sprett Sande 2020/21

 

Då er det på tide å byrje å tenke på ny sesong for hopp og sprett! Vi inviterer med dette born føydde frå 2016 og yngre til Hopp og sprett i Gaularhallen. Hopp og sprett er ein time kvar veke der born får nytte ein sal i hallen til hinderløype og anna uorganisert leik. Det er samstundes ein fin arena for foreldre til å bli kjende med kvarandre. Det er ein ansvarleg kvar gong som sørger for å lage klart, felles rydding og avslutning - Alle MÅ BIDRA!! Det er i år ikkje mogeleg med Drop-in på Hopp og Sprett. Alle må melde seg på for å kunne delta.

 

Sesongen er frå veke 42/2020 til veke 12/ 2021 (påske).

 

Treningstider er mandagar kl 17:00 – 18:00 i Gaularhallen

(Treningstid kan bli justert om det blir behov for dette)

Arbeidsliste/terminlista blir sendt ut via e-post før haustferien.

 

Deltakaravgift:                                   kr 150,-

 

Kontaktpersonar: 

Nina Bjørvik

nbjoerv@hotmail.com

99278809

Siv Seljesæter

sivselje@gmail.com

92242313

 

Hugs dette i påmeldinga:

Fornamn og etternamn til barnet

Fødselsdato

Adresse

Namn + mobilnr. føresett 1

E-post føresett 1 (blir brukt til registrering i Gaular IL)

Namn + mobilnr. føresett 2

E-post føresett 2 (om ynskjeleg med informasjon til to e-postadresser)

 

Bindande påmelding innan: SØNDAG 20.09.20

 

Påmelding sendast på e-post til:

 sivselje@gmail.com