Ingeborg Grinde 2018-08-31 22:50:08

Påmelding Mini Allidrett Sande 2020/2021

 

Mini Allidrett er eit tilbod for alfa-borna i  barnehagen fødde 2015.

Aktivitstilbodet er kvar måndag, samtidig som Hopp og Sprett. Torje Bjørvik er ansvarleg for mini allidrett, og det er ynskjeleg med bidrag frå foreldre som instruktørar. Målet er å leggje opp til allsidig, variert og kjekk aktivitet, både organisert og ein del frileik. Bevegelsestrening er viktig :)

Sesongen er frå veke 42/2020 til veke 12/2021 (påske).

Treningstider er mandagar kl 17:00 – 18:00 i Gaularhallen

Deltakaravgift: 150,-

Kontaktperson:

Torje Bjørvik

torje.bjoervik@gmail.com

41459294

Hugs dette i påmeldinga:

Fornamn og etternamn til barnet

Fødselsdato

Adresse

Namn + mobilnr. føresett 1

E-post føresett 1 (blir brukt til registrering i Gaular IL)

Namn + mobilnr. føresett 2

E-post føresett 2 (om ynskjeleg med informasjon til to e-postadresser)

 

Bindande påmelding innan: SØNDAG 20.09.20