Opningstider

Tysdagar: 1800-2000

Årsmedlemmar får tilgong til nøkkelboksen, og kan nytte veggen når dei vil. Kontakt oss for kode. Klatring bør føregå i tidsrommet mellom 0700 og 2300 grunna hensyn til naboar. 

NB: Fram til veke 23 er veggen stengt for klatring torsdagar frå 19 til 22 grunna yogatimar. 

Brattkortkurs

Gaular Klatreklubb arrangerer med ujamne mellomrom brattkortkurs i Sandhallen på Vie i Førde. Neste kurs vert hausten 2018.